Regresija

Regresija je aproksimacija funkcije, odnosno sposobnost "praćenja" vrijednosti funkcije. Neuronska mreža može naučiti tu sposobnost za razne funkcije raznih dimenzija domena i kodomena.

Konkretni primjer je implementiran programskim jezikom C++, te alatom za iscrtavanje napisanim u Javi.

Na slikama demonstriramo rezultate učenja naše neuronske mreže pomoću algoritma backpropagation. Plava linija prikazuje originalnu funkciju, a crvena neuronsku mrežu.

Video by Danijel Pavlek

Učenje grčkih slova

Ovo je implementacija jednostavne feed-foward neuronske mreže trenirane korištenjem backpropagation algoritma kako bi prepoznavala neka grčka slova.

Program je implementiran programskim jezikom Java korištenjem IntelliJ IDEA razvojnog okruženja, te grafičkom bibliotekom JavaFX.